برند : Drucquer & Sons


Inns of Court

Inns of Court

Brand: Drucquer & Sons
Blend: American
Contents: Burley, Latakia, Perique, Virginia
Flavoring: None
Cut: Ribbon
Packaging: 100g Tin, 200g Tin
Country: US
 

از خانواده توتون های سبک آمریکایی می باشد
یکی از محصولات پرطرفدار در بین تولیدات این برند می باشد
توتونی قدیمی که تا به امروز دوستداران و طرفداران همیشگی خود را حفظ کرده است
بنابر داستانی ، گفته می شود که این توتون یکی از توتون های مورد علاقه خدمه کشتی همراه آدمیرال ریچارد بایرد ، در دومین سفر اکتشافی وی ، به قطب جنوب بوده است
متشکل از توتون های ویرجینیاهای مختلف ، برلی روشن و قهوه ای ، اندکی لاتاکیا و پریک بهمراه عنصر تلطیف کننده یعنی بلک کوندیش می باشد
بلند و تهیه شده توسط استاد ترکیب توتون جی ال پیز ، توسط کمپانی کورنل / دیل
بصورت ریبون برش خورده است

نوشته شده در تاریخ : 1399/08/26

The Devil’s Own

The Devil’s Own

Brand: Drucquer & Sons
Blend: English Mixture
Contents: Black Cavendish, Burley, Latakia, Virginia
Flavoring: None
Cut: Ribbon
Packaging: 3.5oz Tin
Country: US
 

نوشته شده در تاریخ : 1399/08/26

Levant Mixture

Levant Mixture

Brand: Drucquer & Sons
Blend: English Mixture
Contents: Latakia, Oriental/Turkish, Virginia
Flavoring: None
Cut: Ribbon
Packaging: 100g Tin, 200g Tin
Country: US

نوشته شده در تاریخ : 1399/08/25

Blairgowrie

Blairgowrie

Brand: Drucquer & Sons
Blend: Scottish
Contents: Latakia, Oriental/Turkish, Perique, Virginia
Flavoring: None
Cut: Broken Flake
Packaging: 100g Tin
Country: US
 

نوشته شده در تاریخ : 1399/08/23