برند : Imigrantes Ind. e Com. de Fumos Ltda


Candido Giovanella Marcante

Candido Giovanella Marcante

Brand: Imigrantes Ind. e Com. de Fumos Ltda
Blend: Aromatic
Contents: Virginia
Flavoring: Cherry
Cut: Ribbon
Packaging: 50g Pouch
Country: BR
 

نوشته شده در تاریخ : 1399/08/26

Candido Giovanella Chocolate

Candido Giovanella Chocolate

Brand: Imigrantes Ind. e Com. de Fumos Ltda
Blend: Aromatic
Contents: Black Cavendish, Burley, Virginia
Flavoring: Cocoa / Chocolate
Cut: Ribbon
Packaging: 50g Pouch
Country: BR
 

نوشته شده در تاریخ : 1399/08/24

Candido Giovanella Cereja

Candido Giovanella Cereja

Brand: Imigrantes Ind. e Com. de Fumos Ltda
Blend: Aromatic
Contents: Brazilian Leaf, Virginia
Flavoring: Cherry
Cut: Ribbon
Packaging: 50g Pouch, 1000g Bulk
Country: BR

 

نوشته شده در تاریخ : 1399/08/23