برند : Pasargadtabac


توتون پیپ Persian Tropical Fruits Xmas 2020

.

بسیار بسيار معطر,ليميتد اديشن ويژه كريسمس ٢٠٢٠,۵۰ گرمی با کیفیت بسیار عالی
لیمیتد ادیشن Artistic series

ترکیبات:Aged Burley,soft dark black sweet Cavendish،dark Kentucky,yellow pure Virginia،aged african virginia,louisiana perique,red virginia,short cut ribbon citrus vanilla tropical recipe

نوشته شده در تاریخ : 1399/10/11

توتون پیپ Sweet Estival Fruits Tobacco

.

بسيار معطر,١٠٠ گرمی با کیفیت بسیار عالی
Artistic series

ترکیبات :Selected toasted Burley,Kentucky,yellow pure Virginia،african virginia,louisiana perique,red virginia,luxury fermented broken virginia flake and vanilla

نوشته شده در تاریخ : 1399/10/11

- توتون پیپ Smokers Pride Vanilla Cavendish

.

بسيار معطر ,۵۰ گرمی با کیفیت بسیار عالی
Artistic series

ترکیبات:Selected aged Burley,dark sweet Cavendish،Kentucky,yellow gold and pure Virginia،african virginia,louisiana perique,red virginia,leaf,luxury persian gold Virginia

نوشته شده در تاریخ : 1399/10/11

توتون پیپ Persian Currant tobacco

.

بسیار بسيار معطر,۵۰ گرمی با کیفیت بسیار عالی, هنر ماسترو رحیمی
Artistic series

ترکیبات:Bright Burley,black sweet Cavendish،dark Kentucky,pure Virginia،african virginia,louisiana perique,red virginia , all aged in wooden casks

نوشته شده در تاریخ : 1399/10/11

توتون پیپ artists choice tobacco

.

بسیار بسيار معطر,۵۰ گرمی با کیفیت بسیار عالی, هنر ماسترو رحیمی
Artistic series

ترکیبات:Selected Burley,dark black sweet Cavendish،dark Kentucky,yellow pure Virginia،african virginia,louisiana perique,red virginia,leaf,luxury broken flake and broken aromatic cigar and vanilla tropical recipe

نوشته شده در تاریخ : 1399/10/11

توتون پیپ دیلوکس ویرجینیا

.

Deluxe Virginia
توتون ارزشمند و ساده ,میکسی خاص ده ساله ٢٠٢٠ ,٥٠ گرمی,بسيار با کیفیت و مخصوص حرفه ای ها ,كهنه شده در بشكه بلوط و عطري کم شیرین طبيعي ...,هنر ماسترورحيمی
سری وینتیج

ترکیبات:Finest Virginia , Perique , hand rolled , then hand sliced and ,Kentucky , Oriental Turkish Ready Rubbed

نوشته شده در تاریخ : 1399/10/11

توتون پیپ دارک فاير ميكسچر

.

Dark Fire Mixture
توتون ارزشمند و ساده ,فلیک کهنه ده ساله ٢٠٢٠ ,٥٠ گرمی,بسيار با کیفیت و مخصوص حرفه ای ها,كهنه شده در بشكه بلوط و عطري طبيعی ..., هنر ماسترورحيمی
سری وینتیج

ترکیبات:Syrian Latakia , Finest Virginia , Perique

نوشته شده در تاریخ : 1399/10/11

توتون پیپ اولد ویرجینیا فلیک

.

Old Virginia Flake
توتون ارزشمند و ساده ,فلیک کهنه ده ساله ٢٠٢٠ ,١٠٠ گرمی, بسيار با کیفیت و مخصوص حرفه ای ها, كهنه شده در بشكه بلوط وعطری كم شيرين طبيعی
سری وینتیج

ترکیبات:Finest Virginia،natural sweet virginia،Burley, Zimbabwe and Zaire Virginia

نوشته شده در تاریخ : 1399/10/11

توتون پیپ Aromatic Persian Blend

.

بسیار معطر با ادویه های طبیعی و دارویی ایرانی ,۵۰ گرمی با کیفیت بسیار عالی
Master chef series

ترکیبات:Selected Burley,golden virginia,dark black sweet Cavendish،Kentucky,yellow pure Virginia،african virginia,rare louisiana perique,red virginia,leaf

نوشته شده در تاریخ : 1399/10/11

توتون پیپ citrus and cherry

.

بسیار معطر ,مرکبات و آلبالو ,۵۰ گرمی با کیفیت بسیار عالی
Master chef series

ترکیبات:Selected Burley,dark black sweet Cavendish -،dark Kentucky,yellow pure Virginia،african virginia,louisiana perique,red virginia,leaf,broken flake

نوشته شده در تاریخ : 1399/10/11