برند : Pasargadtabac


توتون پیپ Kapten mold

.

۵۰ گرمی , وانيل و ادویه هایی با پخش بوی بالا ,بسيار بسيار معطر , ، گيرايی بالا،بوی محيطی بالا,با کیفیت و قیمت مناسب
میکس تخصصی ماسترو رحیمی
سری وينسنت

ترکیبات:Burley,Dark Black Cavendish،cavendish،dark fired Kentucky،Turkish,Virginia...

نوشته شده در تاریخ : 1399/10/11

توتون پیپ تافی کافی وانیلا

.

toffee coffee vanila Mastro Rahimi
۵۰ گرمی, بسيار معطر با کیفیت و قیمت مناسب
سری وينسنت
ترکیبات :

urley,Cavendish،Kentucky,Virginia،african virginia,louisiana perique,leaf

نوشته شده در تاریخ : 1399/10/11

توتون پیپ ساده میکس لاتاکیا ویرجینیا ونگوگ

.

 

۵۰ گرمی  , بلند تخصصی ماسترو رحیمی مخصوص حرفه ای ها
 

سری وينسنت

نوشته شده در تاریخ : 1399/10/11